Verksamhet

Konsultverksamhet inom byggnadsfysik.
Inomhusmiljö, fukt och värme.

  • Utredningar
  • Information
  • Utbildning
  • Rådgivning