Fuktsäkerhet och innemiljö

Byggteknik Olle Åberg AB startade 1992 som ett av flera företag inom Fuktkonsultgruppen AB som avknoppades från Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola, och Olle Åberg är mitt namn.

Fram till 2008 bestod verksamheten av expertstöd och utredningar inom fukt- värme och inomhusmiljö, varvat med utvecklingsarbeten och undervisning. Uppdragen har skiftat från krypgrunder till Turning Torso. Från renoveringslösningar för kulturbyggnader till byggteknik i tropiskt klimat.

Byggteknik Olle Åberg AB tog paus 2008 då Boverket blev min arbetsplats. De behövde en fuktexpert och det pågick ett stort forskningsprojekt ”BETSI” om Byggnaders tekniska status.
Mina kunskaper breddades då också med Miljö- och klimatfrågorna, regelskrivning och att utveckla det första steget med att modernisera Boverkets byggregler (BBR).

Byggteknik Olle Åberg AB fortsätter nu som en seniorverksamhet.
Byggregler har blivit högaktuellt, byggskador är tyvärr fortfarande vanligt. Klimatförändringen kräver nytänkande på material och byggteknik.